Nauka obsługi defibrylatora jest rozpowszechniona wszelako, najważniejsze w obsłudze tego użądzenia jest jego włączenie i dostosowanie sie krok po kroku do poleceń - komend lektora

KURSY Z OBSŁUGI DEFIBRYLATORA