ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

Dodane: 22.07.2022

26 czerwca w kompleksie Gorzelanny ukończyliśmy szkolenie Ratowników Wodnych. Szkolenie rozpoczęliśmy 8 maja egzaminem wstępnym 13 kandydatów zakwalifikowało się do następnego etapu. Zrealizowaliśmy cały obszerny program na którym kursanci dowiedzieli się m.in. o przepisach prawnych, technikach ratowania, sprzęcie podręcznym przydatnym w ratownictwie wodnym etc. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich ćwiczeń cząstkowych nastąpił ten dzień sprawdzianu umiejętności teoretycznych i praktycznych. Egzamin przeprowadzili Panowie Maciej Przybył Instruktor Ratownictwa Wodnego oraz Krzysztof Kasprzyszyn Instruktor Ratownictwa Wodnego. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyli: Dominika Trentkiewicz, Dominika Stosiek, Mateusz Woehl, Stanisław Gawlik, Rafał Gawlik, Jakub Sadlej, Jarosław Bandurowski, Wiktor Strzelecki, Konrad Kawałko, Jan Janczak, Piotr Lubaszka, Michał Sieradzki, Miłosz Sadło. Młodszego Ratownika WOPR uzyskał Tobiasz Stącel Wszystkim adeptom życzymy spokojnej pracy i TYLE SAMO WYJŚĆ Z WODY ILE WEJŚĆ PREZES WOPR POWIATU PRUDNICKIEGO Krzysztof Kasprzyszyn www.wopr.prudnik.pl #woprpowiatuprudnickiego #hotelegorzelanny #szkolenieratownikówwodnych #pokrzywna #lifeguard #lifestyle #rescue #pasja #woda #ratownictwowodne #opolskiewopr #naprzygranicznejwodziebezpieczniej #powiatprudnicki #inspirującepogranicze #passion